Testowanie kotwic, czyli co się sprawdzi w trudnym podłożu

Share
A A A
2013
26.03 07:50
Przeczytane:
7490 razy
Komentarze:
0
Ocena:
0

AUTOR: WŁADYSŁAW BOŻEK

Parę lat temu Tim Bartlett, przeprowadził badanie funkcjonalności kotwic, które opublikował w miesięczniku „Sailing Today” (nr July 2004).
Z całego cyklu badań, najlepsze wyniki uzyskano dla kotwicy typu „DELTA”.
Do celów porównawczych użyto cztery najbardziej popularne kotwice:
CLAW („Pazur” – konstrukcja Bruce’a), CQR, DANFORTH, DELTA.

Badania przeprowadzono w miejscach, gdzie występowały cztery typy dna (w obszarze Zatoki Solent): żwirowe, gliniaste, piaszczyste, błotniste.
Jako jednostki, użyto 22-stopową szalupę, gdzie w części centralnej rufy zamocowano skalibrowany siłownik, do którego zaczepiono 14 metrów łańcucha i kolejne kotwice. Próby przeprowadzano na głębokości ok. 2,8 metra. Sprawdzano szybkość zakotwiczania w stosunku do pozycji na lądzie, przy znoszącym kierunku dryfu i przeciwnym wietrze.

CLAW
Do badań nie użyto jednak oryginalnej kotwicy Bruce’a, gdyż nie uzyskano od producenta zgody. Użyto podobnej kotwicy produkowanej w Anglii i o połowę tańszej.
Kotwicę o wadze 15 kg i parametrach:
- o ramieniu „L”, gdzie dłuższe ramię o wymiarze – 625 mm; krótsze – 385 mm
- rozpiętość „pazura” – 420 mm .
Choć kotwica jest nieporęczna przy przenoszeniu, lecz brak ruchomych elementów ułatwia jej mocowanie na pokładzie oraz przy niewprawnym podnoszeniu, nie spowoduje zgniecenia palców.

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280680

CLAW

Skuteczność - ■
Współczynnik korzyści - 4
(stosunek własności do kosztu kotwicy)
Dostępne wielości kotwic - 1; 2; 5; 7,5; 15; 20; 30; 50; 80 k
g

ŻWIR:
Na dnie żwirowatym był problem z zaczepieniem się jej i wbiciem w dno.
Kotwica wlokła się, dając opór w wielkości około 20-40 kg na łańcuch, czasem tylko opór wzrastał do prawie 50 kg . Uzyskano maksymalny opór w wysokości 59 kg .

GLINA:
Pomimo wielokrotnych prób uzyskania wbicia się kotwicy w podłoże, nie udało się uzyskać pełnego zakotwiczenia. Uzyskano uchwyt kotwiczny w wysokości około 100 kg, lecz dryfująca łódź wyciągała kotwicę z podłoża. Zarejestrowano maksymalne obciążenie zaczepienia się kotwicy o dno – 190 kg.

PIASEK:
Na dnie piaszczystym kotwica dość szybko zagłębiła się naprężając łańcuch kotwiczny z siłą 100-200 kg . Gdy jednak obciążenie na siłowniku wzrosło ponad 200 kg, kotwica „puściła” i po kilku sekundach ponownie zagłębiła się w dnie.

BŁOTO:
„Trójpazur” równo wszedł w dno i miękko naprężając łańcuch stawił opór.
Na siłowniku wartość odczytanego oporu kotwicy powoli rosła, gdy jeszcze kotwica nadal zagłębiała się w dno do wartości 300 kg i utrzymała jednostkę w miejscu.

CQR 35 LB (16 KG)

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280695

Skuteczność - ■ ■ ■ ■
Współczynnik korzyści - 3
Dostępne wielkości kotwic - 7; 9; 11; 16; 20; 27; 34 kg

Jeszcze do 1930 roku, przyjmowano, że najskuteczniejsze kotwice, to te o dużej wadze. Dopiero badania i uzyskany patent w 1933 roku, na specjalną konstrukcje kotwicy Sir Geoffrey’a Taylor, zmieniły tą zasadę. Kotwica jest jakby dwustronnym pługiem z przymocowaną na zawiasach golenią.
Przyjęta kotwica do badań, 16 kilogramowa z ramieniem o długości – 981 mm
i rozpiętością skrzydeł pługa – 328 mm . Wzniesienie ramienia nad pługiem -
– 510 mm .
Przy przenoszeniu kotwicy należy uważać aby nie trzymać jej blisko miejsca mocowania na zawiasie goleni z pługiem.

ŻWIR
Pług kotwicy dość szybko wbija się w żwir i zagłębia aby po chwili zatrzymać się i ustabilizować , nie zmieniając swej pozycji i utrzymać naprężenie łańcucha kotwicznego z siłą 200 kg . Gdy naprężenie liny kotwicznej wzrosło do wielkości 300 kg, nie spowodowało to zerwania się kotwicy .

GLINA
Kotwica CQR, „wbiła się jak w masło”, szybko naprężając łańcuch kotwiczny i zatrzymując jednostkę w miejscu z odczytaną silą na siłowniku , około 500 kg .
Przy wzroście oporu na łańcuchu kotwicznym do wielkości 600 – 700 kg, kotwica zagłębiała się i powoli przesuwała lecz nie nastąpiło zerwanie kotwiczenia.

PIASEK
Na dnie piaskowym, kotwica dość szybko zagłębiała się w dno , lecz następowało zrywanie zaczepu o dno kilkakrotnie przy obciążeniu na łańcuchu 450 kg; do momentu prawidłowego uchwycenia pługu o dno z siłą 600 kg ,już bez wyraźnego objawu wleczenia kotwicy.

BŁOTO
Dla tego typu dna , kotwica CQR okazała się złym rozwiązaniem. Szybko zaczepiła się o dno do uzyskanego naprężenia 250 kg i natychmiast zerwała ponownie zagłębiając się w dno. Kotwica była wleczona przez jednostkę ze zrywami co kilka sekund, czasami uzyskując naprężenie na siłowniku w wielkości 345 kg

DANFORTH 25 LB (11,3 KG)

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280702

Skuteczność - ■ ■ ■
Współczynnik korzyści - 5
Dostępne wielkości kotwic - 3,5; 5; 9; 14; 16; 25; 43; 70; 100 lb

Sześć lat po opatentowaniu kotwicy CQR, dwaj amerykanie- Richard Danforth
i Bobie Ogg zaprojektowali kotwicę, której nazwa została przyjęta od nazwiska jednego z nich. Często można spotkać się z określeniem, ze jest to „angielska kotwica”, nawet wśród żeglarzy angielskich; lecz jest to nieprawda.
Do testu wybrano oryginalnego Danfortha, który był lżejszy od innych kotwic.
Kotwice typu Danforth, są bardzo popularne i wykonywane przez wielu z powodu
ich prostoty, choć oryginalna wersja różni się szczegółami wykonawczymi.

ŻWIR
W dnie żwirowym, kotwica Danforth szybko zagnieździła się w dnie osiągając naprężenie w łańcuchu kotwicznym 120 kg . Lecz po osiągnięciu tej siły kotwiczenia, zaczęła się wlec na dnie dając obciążenie na siłowniku w wysokości 50 kg .
Nie można było uzyskać pełnego zakotwiczenia.

GLINA
Początkowo, po zrzuceniu kotwicy, wlokła się ona po dnie, mając trudność z wbiciem się w glinę; naprężając łańcuch tylko z siła 50 kg . W momencie, gdy ostroga łopaty kotwicy uchwyciła gliniaste dno, nastąpiło szybkie zagłębienie się i zakotwiczenie z naprężeniem łańcucha kotwicznego z siłą 450- 510 kg i nie puszczenia .

PIASEK
W tego typu dnie morskim, kotwica szybko zagnieździła się , nie wykazując wleczenia i trzymała jednostkę, wykazując na siłowniku obciążenie do 600 kg,
bez utraty zakotwiczenia.

BŁOTO
Dla tego typu środowiska dennego, była ta kotwica projektowana.
Szybko zagnieżdża się w tym dnie i trzyma przy obciążeniu na łańcuchu w wielkości do 450 kg . Przy wyższych obciążeniach , zaczyna się wlec po dnie lecz nie zrywa kotwiczenia ale dalej zagłębia się do momentu aż znajdzie gęstsze środowisko błotne, gdzie już pewnie trzyma.


DELTA 16 Kg

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280710

Skuteczność - ■ ■ ■ ■
Współczynnik korzyści - 5
Dostępne wielkości kotwic - 4; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 50; 63 kg

Kotwica „Delta”, jest najmłodszą konstrukcją, która pierwszy raz została zaprezentowana na targach żeglarskich – „London Boat Show-1990”.
Wyglądem przypomina „biedniejszą” wersję kotwicy CQR, z goleniem przyspawanym do symetrycznego pługa, który jest też jakby bardziej kanciasty.
W pierwszych latach jej produkcji, najczęściej można było ją spotkać na łodziach ratowniczych angielskich , po czym powoli zaczynała być przyjmowana i przez innych użytkowników.

ŻWIR
Podczas testu, kotwica szybko zagłębiła się w podłoże i naprężyła łańcuch kotwiczny
Przy wskazaniu siłownika 209 kg . Zagłębiona wlokła się ,lecz przyjęte było teoretyczne obciążenie 100-150 kg, a ta wielkość została wyraźnie przekroczona.
Co ważne – nie nastąpiło wykotwiczenie.

GLINA
Przy tym rodzaju dna, kotwica Delta, zachowała się podobnie jak CQR, dając szybkie zakotwiczenie i uciąg wstępny w wysokości ok. 500 kg, na siłowniku.
Przy powiększeniu obciążenia na łańcuchu do 654 kg, zaczęła wlec się powoli,
póki nie zagnieździła się w dnie. Żadnych objawów wykotwiczenia.

PIASEK
Delta szybko zagnieździła się w dnie i naprężyła łańcuch do obciążenia ponad 600 kg . Pewnie utrzymała jednostkę na kotwicy.

BŁOTO
Pług kotwicy szybko zagnieździł się w mulistym dnie i dał obciążenie na łańcuchu
około 350 kg . Przy przekroczeniu siły 450 kg, nastąpiło „pługowanie” dna spowodowane niespójnością środowiska.

Najnowsze rozwiązanie składanej kotwicy firmy LEWMAR:

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280718

Przykład składanej kotwicy:

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280738

PODSUMOWANIE

CLAW
Kotwica słabo spełniła swoje zadanie. Jedyna jej zaleta to stosunkowo niska cena z łatwością obsługi
i mocowania na pokładzie powoduje, że ma swoje znaczenie jako kotwica, która będzie używana do chwilowego zatrzymania jednostki na wodzie. Szczególnie na wodach, gdzie dno jest średnio- spójne.

CQR
Choć należy do jednych z najdroższych kotwic, lecz jej zalety przewyższają wszystkie inne rozwiązania systemów. Daje pewne kotwiczenie we wszystkich przyjętych typach dna.

DANFORTH
Choć w stosunku do ceny najkorzystniejsze rozwiązanie i możliwości kotwiczenia, lecz nie spełnia wszystkich zalet . Nie sprawdziła się na podłożu żwirowym i gliniastym.
W przypadku dna piaszczystego, sprawność jej jest duża i może być porównywalna z kotwicami innego typu lecz cięższymi. Duża sprawność na podłożu mulistym.
Wadą jest część ruchoma łopat przy przenoszeniu, która utrudnia zarzucanie kotwicy.

DELTA
Doskonale sprawdziła się na dnie piaszczystym. Konkurencyjna w stosunku do Danfortha na dnie mulistym. Stanowi konkurencje dla CQR na dnie gliniastym. W stosunku do CQL korzystniejsza,
bo nie ma części ruchomych.

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280777

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280786

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280793

http://www.zeglarze.net/wiedza/pokaz-zdjecie/porady-testowanie-kotwic-czyli-co-sie-sprawdzi-w-trudnym-podlozu/1364280810

Dodaj artykuł do:
alt

ZdjęciaKomentarze: 0

Brak komentarzy

Kategorie artykułów

Najczęściej czytane

Inne tematy

książka, Polyacht Gdańska Muiden Andrzej Skrzat Liepaja, Lord ubezpieczenie skutera wodnego 360stopni fonetyczny Speed Challenge sirokos Grossherzogin testy volvo żeglarski puchar trójmiasta genaker Svenska Kryssar Klubben vendee globe praktyczne narzędzia
Copyright © 2008-2011 Żeglarze.net
O serwisie Regulamin Polityka prywatności Bannery Kontakt